Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Dung 0909728684
kimlongphat11@gmail.com
Tin tức
Tuyển dụng
Bản đồ hướng dẫn
 • Mã sản phẩm: Thông Tư 48
 • Lượt xem: 517
 • Ngày đăng: 15/12/2016
 • Giá bán : Liên hệ
 • Hotline: 0909728684
 •  THÔNG TƯ
  SỐ 48/2015/TT-BCA NGÀY 06-10-2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ
  TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƢỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƢỢNG
  PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƢỢNG PHÒNG CHÁY VÀ
  CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH


  Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi,
  bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết
  thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số
  điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-
  CP);
  Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức
  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
  cứu hộ;
  Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về trang phục chữa cháy của
  lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và
  chữa cháy chuyên ngành.
  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Thông tƣ này quy định về mẫu, cấu tạo, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng trang phục
  chữa cháy của lực lƣợng dân phòng, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lƣợng
  phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, bao gồm: Quần, áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang
  chữa cháy; kiểm định, kinh phí bảo đảm trang bị và yêu cầu đối với trang phục chữa cháy.
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Thông tƣ này áp dụng đối với:
  1. Lực lƣợng dân phòng.
  2. Lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở.
  3. Lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
  4. Công an các đơn vị, địa phƣơng.
  5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  Điều 3. Yêu cầu đối với trang phục chữa cháy
  1. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu công tác chữa cháy
  của lực lƣợng dân phòng, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lƣợng phòng cháy
  và chữa cháy chuyên ngành.
  2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ huy và quan hệ phối hợp giữa các lực
  lƣợng tham gia chữa cháy. 2
  3. Bảo đảm chất lƣợng, chủng loại, mẫu mã theo quy định tại Thông tƣ này.
  Điều 4. Quy định về mẫu trang phục chữa cháy
  Ban hành kèm theo Thông tƣ này mẫu trang phục chữa cháy của lực lƣợng dân
  phòng, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy
  chuyên ngành; cụ thể:
  1. Áo chữa cháy (mẫu số 01).
  2. Quần chữa cháy (mẫu số 02).
  3. Mũ chữa cháy (mẫu số 03).
  4. Ủng chữa cháy (mẫu số 04).
  5. Găng tay chữa cháy (mẫu số 05).
  6. Khẩu trang chữa cháy (mẫu số 06).
  Chương II
  TRANG PHỤC CHỮA CHÁY
  Điều 5. Quần áo chữa cháy
  1. Kiểu dáng: Theo mẫu số 01, mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tƣ này, cụ thể:
  a) Áo chữa cháy: - Kiểu dài tay; cổ bẻ, ve cổ chữ K, phía dƣới bên phải cổ áo có 01 chiếc cúc, đƣờng
  kính 22 mm; áo có dây đai gắn cố định bên cổ trái và gắn băng gai bên cổ phải; - Thân trƣớc hai bên ngực áo có 02 túi bổ cơi, có lót túi bên trong; khóa áo kéo
  thẳng đứng nằm ẩn phía bên trong, chỉ nhìn thấy đƣờng may bên ngoài; nẹp áo có một
  hàng cúc 05 chiếc, đƣờng kính 22 mm, cài nằm ẩn phía bên trong; từ trƣớc ra sau thân áo
  có 02 dải phản quang nằm cách nhau 05 cm, mỗi dải phản quang có vạch màu xanh nằm
  giữa nền màu xám khổ rộng 05 cm; gấu áo bẻ cuộn 02 cm; - Tay áo có 01 dải phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05
  cm; cùi chỏ tay áo có 01 lớp vải đệm bên trong; gấu tay áo có 02 lớp, bẻ cuộn 02 cm.
  b) Quần chữa cháy - Kiểu quần dài, ống rộng; cạp quần rộng 4,5 cm, có thun co giãn hai bên hông và
  06 vắt xăng; cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có cúc cài nằm ẩn phía bên trong; - Thân trƣớc quần có 02 túi chéo đắp nổi; bên phải trƣớc ống quần phía gần đầu gối
  có 01 túi hộp; hai bên đầu gối quần có đệm lót; từ trƣớc ra sau hai bên ống quần có 01 dải
  phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 cm; gấu quần bẻ cuộn 02
  cm; thân sau hai bên mông quần có 02 túi.
  2. Chất liệu: Polyeste/cotton (65/35± 3%).
  3. Màu sắc: Vàng (pantone 15-1132 TPX).
  Điều 6. Mũ chữa cháy
  1. Kiểu dáng: Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 3
  2. Cấu tạo, chất liệu: Thân mũ làm bằng nhựa ABS tổng hợp, có kích thƣớc 296x237x183 mm, bề dày ≥ 04 mm, chịu va đập; phía trên đỉnh mũ có lớp vỏ xƣơng sống
  vuông chạy từ trƣớc ra sau, hai bên thân mũ có cấu tạo lồi ra để bảo vệ tai. Phía trƣớc mũ
  có kính bảo vệ bằng nhựa Polycarbonate (PC) không màu, bề dày 02 mm, giúp cản bụi,
  gió, hơi nóng khi chữa cháy. Bên trong thân mũ có lớp xốp bảo vệ bằng chất polystyren
  dày ≥ 20 mm để làm giảm lực va chạm; lớp lót bằng sợi poly dày 02 mm; quai đeo và khóa
  làm bằng sợi tổng hợp và nhựa Acetic có sức chịu tải, giúp giữ cố định mũ vào đầu khi di
  chuyển; có thiết bị tăng giảm cỡ đầu để tăng giảm chu vi vòng đầu khi sử dụng.
  3. Màu sắc: Đỏ.
  Điều 7. Các trang phục chữa cháy khác
  1. Ủng chữa cháy
  a) Kiểu dáng: Theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tƣ này.
  b) Cấu tạo, chất liệu: Ủng cao cổ, thân ủng đứng và đúc liền đế, chống thấm nƣớc;
  mũi ủng tròn, có miếng lót kim loại bên trong bảo vệ mũi bàn chân; bên trong thân ủng có
  lớp vải chuyên dùng chống trƣợt, bám dính vào thành ủng; cổ ủng, mũi ủng, các gờ sau của
  ủng có gân và chỉ viền xung quanh; đế ủng đúc, dày 05 cm, có vân nổi hình răng cƣa tăng
  độ ma sát. Ủng đƣợc làm bằng nhựa PVC hoặc cao su nhân tạo.
  c) Màu sắc: Thân ủng màu xám, đế màu đỏ.
  2. Găng tay chữa cháy
  a) Kiểu dáng: Theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tƣ này. b) Cấu tạo, chất liệu: Loại găng tay dài, xỏ kín năm ngón tay, từ trƣớc ra sau cổ tay
  có băng thun co giãn; bên trong găng tay có phủ lớp chất chống trƣợt. Găng tay đƣợc làm
  bằng chất liệu Polyeste/cotton (65/35± 3%).
  c) Màu sắc: Vàng (pantone 15-1132 TPX). 3. Khẩu trang chữa cháy
  a) Kiểu dáng: Theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tƣ này.
  b) Cấu tạo, chất liệu: Khẩu trang có thanh nẹp ôm khít mũi và bao phủ toàn bộ
  phần miệng, mũi, có dây đeo ở hai bên tai; khẩu trang có 04 lớp, gồm lớp vải bảo vệ bên
  ngoài, lớp trợ lọc tạo độ cứng cho khẩu trang, lớp vật liệu lọc chính và lõi lọc bằng than
  hoạt tính ép trong vải. Khẩu trang đƣợc làm bằng chất liệu Polypropylene.
  c) Màu sắc: Trắng.
  Điều 8. Kiểm định trang phục chữa cháy
  Trang phục chữa cháy sản xuất trong nƣớc hoặc nhập khẩu phải đƣợc kiểm định
  theo quy định tại Điều 18 Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA ngày 16-12-2014 của Bộ trƣởng
  Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
  Điều 9. Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân
  phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy
  chuyên ngành 4
  1. Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy cho lực lƣợng dân phòng đƣợc
  bố trí trong ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp và
  thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc.
  2. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở bảo đảm kinh phí trang
  bị trang phục chữa cháy cho lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lƣợng phòng
  cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số
  79/2014/NĐ-CP.
  Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy cho lực lƣợng phòng cháy và chữa
  cháy cơ sở, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành thuộc các cơ quan nhà nƣớc,
  đơn vị sự nghiệp, lực lƣợng vũ trang và các đơn vị khác thụ hƣởng ngân sách nhà nƣớc ở
  Trung ƣơng và địa phƣơng do ngân sách nhà nƣớc bảo đảm và thực hiện theo quy định của
  Luật Ngân sách nhà nƣớc.
  Chương III
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 10. Hiệu lực thi hành
  1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2016.
  2. Lực lƣợng dân phòng, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lƣợng
  phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành đã đƣợc trang bị quần, áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu
  trang chữa cháy trƣớc thời điểm Thông tƣ này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục sử dụng cho
  đến khi hết niên hạn.
  Điều 11. Trách nhiệm thi hành
  1. Cục trƣởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách
  nhiệm hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tƣ này.
  2. Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu
  nạn, cứu hộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa
  đổi, bổ sung quy định về trang phục chữa cháy của lực lƣợng dân phòng, lực lƣợng phòng
  cháy và chữa cháy cơ sở, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành quy định tại
  Thông tƣ này trình Bộ trƣởng Bộ Công an xem xét, quyết định.
  3. Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
  ƣơng có trách nhiệm:
  a) Hƣớng dẫn, kiểm tra và định kỳ vào tháng 12 hàng năm báo cáo Bộ Công an
  (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) việc thực hiện quy định về
  trang phục chữa cháy cho lực lƣợng dân phòng, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở,
  lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
  b) Tổng hợp đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về trang phục chữa cháy
  cho lực lƣợng dân phòng, lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lƣợng phòng cháy
  và chữa cháy chuyên ngành báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa
  cháy và cứu nạn, cứu hộ).
  4. Các Tổng cục trƣởng, Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc
  Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và các
  tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tƣ này. 5
  5. Đề nghị thủ trƣởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban
  nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
  quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an trong việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện

   

 • Nội dung
 • Bình luận
Nội dung đang được cập nhật ...
Logo Đối tác
Đối tác
Đất xanh miền trung
Đối tác Phúc Khang
Đối tác 5
Đối tác 6

SỐ 48/2015/TT-BCA - CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THÀNH KIM LONG

SỐ 48/2015/TT-BCA - CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THÀNH KIM LONG

SỐ 48/2015/TT-BCA - CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THÀNH KIM LONG

SỐ 48/2015/TT-BCA - CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THÀNH KIM LONG

SỐ 48/2015/TT-BCA - CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THÀNH KIM LONG
SỐ 48/2015/TT-BCA - CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THÀNH KIM LONG
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Tổng tiền:
lên đầu trang