Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Dung 0909728684
kimlongphat11@gmail.com
Tin tức
Tuyển dụng
Bản đồ hướng dẫn
 • Mã sản phẩm: ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ
 • Lượt xem: 612
 • Ngày đăng: 27/11/2016
 • Giá bán : Liên hệ
 • Hotline: 0909728684
 • Model Pin Bóng đèn Thắp sáng Công suất Loại
  PEXA18SC(EM701) Ni-Cd 3.6V 1.8Ah T5 >2.0 h (DC) 8W 1 mặt/Gắn tường
  PEXA13SW(EM601) Ni-Cd 2.4V 0.35Ah Led >1.5 h (DC) 3W 1 mặt/Gắn tường
  PEXB28SC(ET802) Ni-Cd 3.6V 1.8Ah T5 >2.0 h (DC) 8W 2 mặt/Treo trần
  PEXH25SC Ni-Cd 3.6V 0.7Ah Led >1.5 h (DC) 5W 2 mặt/Treo trần
  PEXF23SC Ni-Cd 2.4V 0.5Ah Led >1.5 h (DC) 3W 2 mặt/Treo trần
  PEXA28RC(EA902) Ni-Cd 3.6V 1.8Ah T5 >2.0 h (DC) 8W 2 mặt/Âm trần
  PEXA13RW(ET201) Ni-Cd 3.6V 0.7Ah Led >1.5 h (DC) 3W 1 mặt/Âm tường
  PEXI13RF Ni-Cd 3.6V 0.7Ah Led >1.5 h (DC) 3W 1 mặt/ Âm sàn
  PEXJ13RF Ni-Cd 3.6V 0.7Ah Led >2.0 h (DC) 3W 1 mặt/Âm sàn
  BYYLed   Led 2.0 h (DC) 1W 2 mặt/Chống nỗ
  PEMA25SW(SMM001) Acid Battery 6V 4Ah Halogen >2.0 h (DC) 2x5W  
  PEMA21SW (SMM001 Led) Ni-Cd 3.6V 1.5Ah Led >2.0 h (DC) 2x1W Đèn sự cố
  PEMB21SW(SMM002) Ni-Cd 3.6V 1.8Ah Super Led >3.0 h (DC) 2W Đèn sự cố
  PEMC210SW(SMM003) Acid Battery 12V 5Ah HalogenG4 >2.0 h (DC) 2x10W  
  PEMC22SW(SMM003 Led) Ni-Cd 6V 2.8Ah Led >3.0 h (DC) 2x2W Đèn sự cố
  PEMD215W(SMM004) Ni-Cd 3.6V 3.5Ah Led >2.0 h (DC) 2W  
  PEXB15RC(EH601) Acid Battery 6V 4.5Ah G4 >2.0 h (DC) 15W Âm trần
  PEMF3RC Acid Battery 3.6V 1.2Ah Led >2.0 h (DC) 3W Đèn sự cố/Âm trần
  BCJ-4B   Led 2.0 h (DC) >=4W Đèn sự cố/Chống nỗ
 • Nội dung
 • Bình luận
Model Pin Bóng đèn Thắp sáng Công suất Loại
PEXA18SC(EM701) Ni-Cd 3.6V 1.8Ah T5 >2.0 h (DC) 8W 1 mặt/Gắn tường
PEXA13SW(EM601) Ni-Cd 2.4V 0.35Ah Led >1.5 h (DC) 3W 1 mặt/Gắn tường
PEXB28SC(ET802) Ni-Cd 3.6V 1.8Ah T5 >2.0 h (DC) 8W 2 mặt/Treo trần
PEXH25SC Ni-Cd 3.6V 0.7Ah Led >1.5 h (DC) 5W 2 mặt/Treo trần
PEXF23SC Ni-Cd 2.4V 0.5Ah Led >1.5 h (DC) 3W 2 mặt/Treo trần
PEXA28RC(EA902) Ni-Cd 3.6V 1.8Ah T5 >2.0 h (DC) 8W 2 mặt/Âm trần
PEXA13RW(ET201) Ni-Cd 3.6V 0.7Ah Led >1.5 h (DC) 3W 1 mặt/Âm tường
PEXI13RF Ni-Cd 3.6V 0.7Ah Led >1.5 h (DC) 3W 1 mặt/ Âm sàn
PEXJ13RF Ni-Cd 3.6V 0.7Ah Led >2.0 h (DC) 3W 1 mặt/Âm sàn
BYYLed   Led 2.0 h (DC) 1W 2 mặt/Chống nỗ
PEMA25SW(SMM001) Acid Battery 6V 4Ah Halogen >2.0 h (DC) 2x5W  
PEMA21SW (SMM001 Led) Ni-Cd 3.6V 1.5Ah Led >2.0 h (DC) 2x1W Đèn sự cố
PEMB21SW(SMM002) Ni-Cd 3.6V 1.8Ah Super Led >3.0 h (DC) 2W Đèn sự cố
PEMC210SW(SMM003) Acid Battery 12V 5Ah HalogenG4 >2.0 h (DC) 2x10W  
PEMC22SW(SMM003 Led) Ni-Cd 6V 2.8Ah Led >3.0 h (DC) 2x2W Đèn sự cố
PEMD215W(SMM004) Ni-Cd 3.6V 3.5Ah Led >2.0 h (DC) 2W  
PEXB15RC(EH601) Acid Battery 6V 4.5Ah G4 >2.0 h (DC) 15W Âm trần
PEMF3RC Acid Battery 3.6V 1.2Ah Led >2.0 h (DC) 3W Đèn sự cố/Âm trần
BCJ-4B   Led 2.0 h (DC) >=4W Đèn sự cố/Chống nỗ
Logo Đối tác
Đối tác
Đất xanh miền trung
Đối tác Phúc Khang
Đối tác 5
Đối tác 6

ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ -

ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ
ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Tổng tiền:
lên đầu trang